ยินดีต้อนรับเข้าสู่
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1.2 ล้านบาท